certificaat-opk

OPK Certificaat
De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Door deze regeling is de kwaliteitslat voor de oudpapierindustrie een stuk hoger komen te liggen. Dit heeft de branche als geheel enorm geprofessionaliseerd en het imago verder verbeterd. Bekijk hier de certificaten: Kras Volendam, Kras Almere.

certificaat-fnoi

FNOI
De FNOI is de brancheorganisatie voor de oudpapierindustrie. Als aangesloten lid behartigt de FNOI onze belangen en maakt zich sterk voor papierrecycling. Daarnaast zet de FNOI zich in voor professionalisering van de branche en voor een open en vrije internationale oudpapiermarkt. De vier kerntaken van de FNOI spitsen zich toe op: aanspreekpunt zijn van de papierketen, kenniscentrum zijn op gebied van papierrecycling, zorg dragen voor kwaliteitswaarborging, toegang verschaffen tot een groter internationaal netwerk.

nrk

NRK
NRK Recycling verenigt professionele bedrijven met gedegen kennis van het kunststof recyclingproces. Kunststof recycling is een onmisbare schakel op weg naar een circulaire economie. Daar kan niemand meer omheen. Gebruik van recyclaat moet de norm worden. Want alleen dan kunnen we samen de uitdaging aangaan om de kunststofkringloop te sluiten.     NRK presentatie over Rethink

NIWO
Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bekijk hier de certificaten: Kras Volendam, Kras Gemert, Kras Hoek van Holland.

       Algemene voorwaarden:  The Kras Group

         Erkend leerbedrijf: The Kras Group